Велика Плана
Библиотека Радоје Домановић

Адреса:
Библиотека „Радоје Домановић“,
Косовска 19,
11320 Велика Плана
И-мејл:
 

Телефон: +381 26 516 256

Библиотека у Великој Плани основана је 1949. године. Назив „Танасије Младеновић“ носила је до 1954, када је, Уредбом о забрани имена живих личности у називима институција, добила име које и данас носи – Библиотека „Радоје Домановић“. Као и већина библиотека у Србији, надовезала се на рад Читалишта, које је први пут, у једном документу нађеном у Историјском архиву Србије, поменуто 1891. године. Када је почела  сa радом, у свом фонду имала је 560 књига, наслеђених од Читалишта.

biblioteka 1.jpg
Данас Библиотека има преко 84.000 монографских публикација, а поседује и знатан број серијских публикација и некњижне грађе. Фонд је у отвореном приступу. Поред Позајмног, библиотека има и Дечије и Завичајно одељење. Део фонда чине и четири библиотеке целине: Библиотека поезије, Фонд академика Радомира Лукића, Фонд Данице и Радосава Станојевића (поклон проф. француског језика Мирославе Станојевић Кнежевић), Библиотека др Милана Банета Ђорђевића (поклон породице Ђорђевић). Део  периодике, завичајне и референсне грађе налази се у холу, у коме централно место заузима пријемни пулт. Библиотека има и читаоницу и интернет-читаоницу, као и простор у коме се одржава културно-просветни програм. Библиотека је у Cobiss систему од 2016. године. 

16508289_730315173793502_9041916887027601199_n.jpg

Поред основне библиотечко-информационе делатности, која подразумева набавку, обраду, чување и позајмљивање књига, Библиотека се бави и промоцијом значајних дела из области књижевности, уметности, науке и културе.

У сопственој је згради од 1981. године, а идејно решење архитекте Ане Церанић је награђено. Ентеријер је оплемењен сталном изложбеном поставком завичајног сликара Живомира Михајловића. Зграда је комплетно реновирана 2019. године.  

Надзор над стручним радом врши матична Народна библиотека Смедерево. Делатност Библиотеке регулисана је Законом о култури, Законом о библиотечко-информационој делатности, подзаконским актима и општим актима Библиотеке.

19237997_805117569646595_9033492768584061581_o.jpg

Библиотека има више целина. Библиотека поезије – Као засебна целина, 1977. године издвојена је Библиотека поезије, која садржи публикације са посветом аутора. Библиотека поезије садржи 971 монографску публикацију. Издања су углавном из шездесетих и седамдесетих година прошлог века, а осим дела на српском језику, у овој Библиотеци су и књиге песама на руском, енглеском, словеначком, румунском и јерменском језику.

Фонд академика Радомира Д. Лукића – Библиотека „Радоје Домановић“ у Великој Плани добила је након смрти академика Радомира Д. Лукића, 1999. године, део његове личне библиотеке (део је добила Основна школа у Милошевцу која носи његово име, а део суд у Великој Плани). Фонд академика Радомира Д. Лукића садржи 344 монографске публикације на српском језику, 127 монографских публикација на страним језицима (руском, чешком, енглеском, француском), 225 серијских публикација на српском језику, 107 серијских публикација на страним језицима (руски, француски, енглески), 60 сепарата и 2 рукописа (у питању су писма). Све публикације штампане су у периоду од 1911. до 1990. године и претежно су из области права.

91630684_1503794333112245_5204801635997450240_n.jpg

Фонд Данице и Радосава Станојевића  Фонд Данице (1911–1992) и Радосава Станојевића (1911–1987) формиран је 2013. године, након што је њихова ћерка Мирослава Станојевић Кнежевић, професор француског језика и преводилац у пензији, поклонила књиге Библиотеци. Фонд садржи 883 монографске публикације, од којих су многе на страним језицима (француски, руски, холандски, немачки). Највећи део чине скупоцена монографска издања из области уметности, а ту се налазе и сабрана дела великих писаца, енциклопедије, речници…

biblioteka-plana-1.jpg

Спомен-библиотека проф. др Милана Банета Ђорђевића – У новембру 2020. године, захваљујући поклону породице Ђорђевић, формирана је Спомен-библиотека, коју чине 262 монографске и 15 серијских публикација, као и 17 фасцикли са сепаратима, радовима са конгреса и личном преписком. Осим личне библиотеке, поклоњен је и део намештаја из његове радне собе.