Велика Плана
ОПТИНСКО ВЕЋЕ ВЕЛИКЕ ПЛАНЕ

Председник и заменик Председника општине Велика Плана су чланови Општинског већа по функцији.
 
 
Остали чланови Општинског већа општине Велика Плана су:

1 Радоје Јоцић

2 Мирослав Милошевић

3 Драган Цветковић

4 Марина Лукић

5 Драган Максимовић

6 Драгомир Стојковић

7 Лазар Милетић