Велико Градиште
Туризам

Путинци: На узвишењу, на највећој надморској висини од свих села у окружењу, налазе се Путинци. У историјским изворима, Путинци се први пут срећу 1416. године.

Putinci.jpg.JPG

Сремска села у то време нису ни приближно имала свој данашњи лик, који су почели да добијају тек у XVIII веку доласком аустријске власти. То су била нестабилна насеља разбијеног типа, која су често мењала свој изглед и своје место. Село лежи делом на једној узвишици, а делом у једној долини.

 

1846. године гроф Пејачевић је издвојио 10 јутара земље од путиначких пашњака и населио 40 немачких кућа, чији су укућани радили као надничари, пошто нису имали земље. У новијој историји Путинци су били Општина све до 1969, године када улазе у састав Општине Рума. У Путинцима сада живи око 3.000 становника, а поред пољопривреде и прерађивачких делатности, развијени су у трговина и угоститељство.