Велико Градиште
Туризам

Најранији помен Никинаца, је из 1338. године и то под именом Микинц. И у никиначком атару пронађени је бројна заоставштина из римског периода, античке некрополе, праисторијска и позно – античка керамика, новчићи, мачеви, римски гвоздени ћулум.

nikinci1.jpg

На простору Никинаца налазе се археолошки локалитети „Тигањ“, „Камење“, „Селиште“, „Гроб цигла“, „Овсиште“, „Врањ“ и „Клименачко гробље“. Ратарство је у новије доба најзаступљенија делатност у селу, али у Никинцима постоји и погон за производњу обуће.

Nikinci.JPG

Захваљујући војном полигону, ово село румске општине има важну стратешку локацију у Срему. Посебан украс Никинаца је и чувени сеоски млин, саграђен 1927. године.