Велико Градиште
Туризам

 

 Cortanovci.jpg

 

Чортановци

Jош jедно инђиjско насеље коjе се сместило на jужним обронцима Фрушке горе и десну обалу Дунава су Чортановци.

Чортановци, познато излетиште у оквиру Националног парка Фрушка Гора, представљаjу интересантно сеоско насеље смештено на самоj обали Дунава. Поред припродних вредности и лепота, то jе простор богат и културно-историjским споменицима: остаци насеља из неолита, остаци римског утврђења, свети извор Савинац на коме jе боравио Свети Сава на свом путовању до Ковиљског манастира и Вила Станковић - вила краљевског намесника Раденка Станковића.

Ово сликовито насеље може се похвалити jедном од наjлепших плажа на овом делу тока Дунава, атрактивним пешчаним спрудовима и острвима, природним амбиjентом Михаљевачке шуме, те се препоручуjе љубитељима спорта и рекреациjе - активног одмора у природи.

Насупрот викенд насеља Чортановци-Дунав коjе се налази на десноj обали Дунава, лева обала представља нетакнуто шумско пространство коjе jе део заштићене зоне природе "Ковиљско-петроварадински рит". Приликом високог водостаjа, пловидбом кроз нетакнуту природу некадашњег тока Дунава (рукавцем под називом Стари Дунав), може се стићи до манастира Ковиљ. Ово jе пут коjим jе у XII веку пловио Свети Сава, када jе ишао да измири свог брата Стефана са угарским краљем Андриjом II у манастиру Ковиљ.

Данас у Чортановцима живи око 2000 становника, наjвећим делом Срби (90%), док остатак у наjвећем броjу чине Хрвати и Роми.

Foto galerija