Велико Градиште
Туризам

 

 Jarkovci_Jezero.jpg

 

Jарковци

Насеље Jарковци налази се на само 4 км удаљености од Инђиjе, на фрушкогорскоj лесноj заравни. У Jарковцима живи око 500 становника, већином Срба. После ратних дешавања на простору бивше Jугославиjе, броj становника овог насеља jе удвостручен због доласка великог броjа избеглица.

Jарковци су постоjали jош у XVII и почетком XVIII века, али се претпоставља да су првобитно били jужно, а не северозападно од Инђиjе. На данашњоj локациjи jе наjпре постоjао Пеjачићев маjур, под именом „Моjа Воља“, поред кога jе касниjе изграђено насеље.

„Моjа Воља“ jе стари летњиковац грофа Марка Пеjачевића смештен на обали jезера, на краjу главне сеоске улице. Летњиковац jе изграђен почетком XX века и његова првобитна намена била jе за повремени боравак, одмор и лов. Летњиковац jе изградила велепоседничке породица Пеjачевић коjа jе у то веме имала дворац у центру Руме. Због своjе специфичности и jединствености као споjа градске и сеоске архитектуре, летњиковац jе стављен под заштиту. Данас jе то вишенаменски обjекат коjи се користи за потребе предшколске установе и основне школе.

Поред села jе направљено вештачко jезеро коjе се протеже паралелно са селом. Jезеро jе богато рибом и служи риболовцима током целе сезоне. Jарковачко jезеро располаже значаjним туристичким потенциjалима за развоj спортско-рекреативног, купалишног, риболовног и кампинг туризма, а одлично jе место за шетњу и боравак у очуваном природном окружењу.

У Jарковцима jе рођен Оскар Зомерфилд, први инђиjски академски сликар, чиjа се дела чуваjу у галериjи „Куће Воjновића“ у Инђиjи. Оскар Зомерфилд jе рођен управо на Пеjачевићевом имању где jе његов отац радио као надзорник имања.