Велико Градиште
Општински праобраниоц

 

Анела Јовановић – Општински правобранилац

Телефон: 012/660-124