Топола
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Живановић

Драган Живановић, председник општине Топола, рођен је 26.7.1965. године у Тополи. Дипломирани је инжењер агрономије. 
Радио је у Пореској управи – експозитура Топола на пословима Порески инспектор II канцеларијске контроле. Члан Општинског већа општине Топола постао је 2007. године.


Заменик председника општине Топола био је од 31.5.2012. до 2.9.2014. године када је изабран за председника општине Топола. 
Одборници Скупштине општине Топола, Драгана Живановића, након локалних избора 2016. године, поново бирају за председника општине Топола.

Тел: 034/6811-017, 
         034/6811-030

Факс: 034/6811-771 
I спрат, канцеларија бр. 15 
e-mail: predsednik@topola.com