Суботица
САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА

Савремена галериjа Суботица
Парк Ференца Раjхла 5
24000 Суботица

logo-savremenagalerija.jpg

 

 

 

 

Телефон: +381 24 553 725
Фаx: +381 24 533 850

e-mail: info.sgsubotica@gmail.com

www.sgsu.org.rs

Радно време:
Понедељак-Петак: 8.00-19.00
Субота: 9.00-13.00

 

 

Савремена галериjа Суботица основана jе 28. априла 1962. године као Ликовни сусрет – Палић, одлуком тадашњег Народног одбора Општине Суботица. Оснивач jе овоj установи поверио дужност да „сваке године организуjе jавно излагање уметничких дела из области сликарства, графике, скулптуре и других облика савремене jугословенске уметности“ и да „организуjе предавања, разговоре са уметницима и ликовним критичарима, као и друге облике популаризациjе уметничког стваралаштва“. Посебан задатак Ликовног сусрета – Палић било jе праћење, проучавање, колекционисање и упознавање публике са уметношћу коjа jе тих година настаjала у ликовним колониjама, коjе су у почетку радиле само на териториjи АП Воjводине, а затим и широм читаве некадашње СФРJ. Ликовни сусрет – Палић замишљен jе као централна документациона установа jугословенских колониjа.

Fotografije-8.jpg

Свега пар месеци након оснивања, Ликовни сусрет – Палић организуjе прву велику изложбу коjа jе требало да представи домете сликарства у уметничким колониjама, Први Ликовни сусрет. Сваке године установа jе приређивала по jедан овакав „ликовни сусрет“, а те манифестациjе биле су замишљене као триjенално приказивање ситуациjе у различитим уметничким медиjима: jедне године су третирале сликарство, наредне графику и скулптуру, а од 1968. године и керамику. Те године jе „Ликовни сусрет“ основао Триjенале jугословенске керамике, смотру савремене керамике, чиjоj се организациjи касниjе прикључио и Музеj примењене уметности (Београд). Паралалено са изложбеним активностима, „Ликовни сусрет“ jе у првоj децениjи свога постоjања био домаћин и неким од првих стручних симпозиjума из области визуелних уметности: 1962. окупио jе jугословенске сликаре, годину дана касниjе историчаре уметности, а 1964. jугословенске графичаре.

Истовремено са овим изложбеним и конгресним активностима, Галериjа jе почела да формира своjу уметничку збирку, па jе већ након Првог Ликовног сусрета откупила нека од дела изложених на тоj смотри. Те године почиње и систематско откупљивање уметнина за збирку, коjа се тада формира и поступно изграђуjе.

У децениjама коjе су следиле, Галериjа jе приредила броjне изложбе тада водећих уметника, настоjећи да у свом раду не запостави комуникациjу са већим уметничким центрима, али и да помно прати локалну уметничку сцену.

Иако jе значаj уметничких колониjа избледео већ краjем шездесетих година прошлог века, „Ликовни сусрет“ jе своjу мисиjу и делатност изменио тек деведесетих, у време када jе држава у коjоj jе Галериjа функционисала престала да постоjи. Ипак, правилно просуђуjући околности и оцењуjући да уметничке колониjе губе битку са савременошћу, Галериjа jе током седамдесетих и осамдесетих настоjала да своj рад веже за редовну изложбену делатност, смањуjући утицаj манифестациjе Ликовни сусрет. У другоj половини последње децениjе двадесетог века, Галериjа и формално престаjе да буде централна сабирна установа за документовање рада уметничких колониjа, те тако добиjа прилику да редефинише своjу улогу.

Данас, Савремена галериjа Суботица, црпећи снагу из своjе историjе, постаjе центар за упознавање свих видова савремене визуелне уметности, место за сазнавање нових информациjа и тачка комуникациjе вредности коjе приказуjе кроз своj излагачки рад.