Суботица
Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам

Андреа Кикић, секретар
 
Мејл: gusefprivreda@subotica.rs
Тел: +381 24 626 745

 1. Служба за локални економски развој
  Божидарка Голубовић, шеф службе
  Мејл: bozidarka.golubovic@subotica.rs
  Мејл: ler@subotica.rs
  Тел: +381 24 626 876
  Факс: +381 24 525 242
 2. Служба за привреду и туризам
  Зоран Ћопић, шеф службе
  Мејл: zoran.copic@subotica.rs
  Тел: +381 24 626 770