Суботица
Секретаријат за општу управу и заједничке послове

Петар Пантелинац, Секретар 
Мејл: gusefopstauprava@subotica.rs
Тел: +381 24 636 158

1. Служба за скупштинске послове

Викторија Богар, шеф службе
Мејл:viktorija.bogar@subotica.rs
Тел: +381 24 626 838

2. Служба за послове кабинета градоначелника

Шеф службе: Смиљана Деспотовић
Мејл: smiljana.despotovic@subotica.rs
Тел: +381 24 636 127

3. Служба за прописе, јавне набавке и опште послове

Тел: +381 24 636 101, +381 24 636 103
Факс: +381 24 557 642

 1. Одсек за прописе,
  Зоран Прћић, руководиоц одсека
  Мејл: zoran.prcic@subotica.rs
  Тел: +381 24 626 758
 2. Одсек за јавне набавке.
  Валерија Нагел Лами, руководиоц одскека
  Мејл:valeria.lami@subotica.rs
  Тел: +381 24 636 135

4. Служба за информатику

Шеф службе: Милош Борјан
Мејл: gusefinformatika@subotica.rs
Тел: +381 24 626 705

5. Служба за општу управу и заједничке послове

Сава Стамболић, шеф службе
Мејл: sava.stambolic@subotica.rs
Тел: +381 24 626 964

 • Одсек за општу управу,
  Арпад Швелер, руководилац одсека
  Мејл:arpad.sveller@subotica.rs
  Тел: +381 24 626 859
 • Одсек за лична стања грађана,
  Аранка Чајкаш, руководилац одсека
  Мејл: aranka.cajkas@subotica.rs
  Тел: +381 24 626 796
 • Одсек за месне заједнице,
  Константин Давидовић, руководилац одсека
  Мејл: konstantin.davidovic@subotica.rs
  Тел: +381 24 626 772
 • Одсек за заједничке послове,
  Атила Такач, руководилац одсека
  Мејл: attila.takacs@subotica.rs
  Тел: +381 24 524 672
 • Одсек за превоз и одржавање путничких возила,
  Ендре Баба, руководилац одсека
  Тел: +381 24 641 125