Суботица
Секретаријат за инвестиције и развој

Весна Зрнић, секретар
Mejл: guinvesticije@subotica.rs
Teл: +381 24 666 311

1. Служба за техничку припрему инвестиционих пројеката високоградње, нискоградње и хидроградње
Небојша Пејчић, шеф службе
Mejл: nebojsa.pejcic@subotica.rs
Teл.: +381 24 666 354

2. Служба за извођење радова на инвестиционим пројектеима високоградње, нискоградње и хидроградње
Жолт Барна, шеф службе
Mejл: zolt.barna@subotica.rs
Teл.: +381 24 666 333

3. Служба за финансијске, правне послове и јавне набавке 
Нада Мандић, шеф службе
Mejл: nada.mandic@subotica.rs
Teл.: +381 24 666 370

4. Служба за односе са инвеститорима
Ервин Молнар, шеф службе
Mejл: ervin.molnar@subotica.rs
Teл.: +381 24 666 361