Суботица
Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове

Весна Хајнал секретар
Mejл: guinspekcija@subotica.rs
Тел: +381 24 626 943

1. Служба за инспекцијско-надзорне послове

Исаило Атић, шеф службе
Mejл: guinspekcija@subotica.rs
Тел: +381 24 626 943

2. Комунална полиција - Дежурни телефон: +381 24 626 988

Лаура Рајновић Еветовић, начелник Комуналне полиције
Mejл: gukomunalnapolicija@subotica.rs
Тел: +381 24 626 943

3. Служба за извршни поступак и управно надзорне послове

Тамара Јевтић Конц, шеф службе
Mejл: tamara.konc@subotica.rs
Тел: +381 24 626 981