Суботица
Секретаријат за имовинско-правне послове

Верица Мишевић, секретар
Mejл: gusefimovinsko@subotica.rs
Teл: +381 24 626 804
Факс: +381 24 521 95

1. Служба за пословне просторе
Емина Вучинић, шеф службе
Mejл: emina.vucinic@subotica.rs
Teл.: +381 24 626 858

2. Служба за одржавање објеката
Снежана Пејчић, шеф службе
Mejл: snezana.pejcic@subotica.rs
Teл: +381 24 626 834