Суботица
Секретаријат локалне пореске администрације

Небојша Црногорац, секретар
Мејл: lpa@subotica.rs
Тел: +381 24 626 742
Факс: +381 24 626 742

 1. Служба за утврђивање, контролу и пореско књиговодство  локалних јавних прихода,
  Раденка Лајшић, шеф службе
  Мејл: radenka.lajsic@subotica.rs
  Teл: +381 24 626 901

 2. Служба за наплату локалних јавних прихода,
  Маријана Тарајић, шеф службе
  Мејл: marijana.tarajic@subotica.rs
  тел: +381 24 626 818