Суботица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

7694_pastor.jpg

 

 

 

 

 

Dr. Pásztor Bálint
(Др Балинт Пастор)

председник Скупштине градa

Мејл: sgpredsednik@subotica.rs
Телефон: (00 381 24) 626-969
Факс: (00 381 24) 626-793

Биографија

Dr. Pásztor Bálint (Др Балинт Пастор), доктор правних наука, доцент, народни посланик, председник Посланичке групе Савез војвођанских Мађара, председник Скупштине Града Суботице, потпредседник СВМ-а рођен је 1979. г. у Суботици.
Основну школу и гимназију завршио је у родном граду, а дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, фебруара 2002. г. На истом факултету је октобра 2011. г. стекао академски назив мастер, из уставноправне научне области. Докторску дисертацију, под насловом „Ограничења законодавне функције парламента у савременој држави”, одбранио је на Правном факултету у Београду 29. септембра 2018. године и тиме стекао научни назив доктор правних наука.
Од априла 2002. био је правни саветник суботичког Д.о.о. за консалтинг Pannon Invest Consortium, а од јануара 2004. до фебруара 2007. г. био је директор овог привредног друштва.
Од 19. октобра 2002. до 30. јуна 2010. био је члан Националног савета мађарске националне мањине. Од 6. децембра 2002. до 11. децембра 2009. био је председник Извршног одбора НСМНМ-а.
Члан је Савеза војвођанских Мађара од 13. септембра 2000. г. Током избора 2000. г. био је члан Централног изборног штаба Демократске опозиције Србије (ДОС), делегиран од стране СВМ-а. Од маја 2007. члан је Председништва СВМ-а, а од маја 2019. године је потпредседник странке.
Од 14. фебруара 2007. је народни посланик, председник Посланичке групе мањина, члан Одбора за иностране послове и Законодавног одбора Народне скупштине.
Од 11. јуна 2008., у другом мандату је народни посланик, председник Посланичке групе мањина, члан Одбора за иностране послове и Одбора за финансије Народне скупштине.
Од 31. маја 2012., у трећем мандату је народни посланик, председник самосталне Посланичке групе СВМ, која је поново образована након више од десет година, члан Одбора за уставна питања и законодавство Народне скупштине.
Од 16. априла 2014., у четвртом мандату је народни посланик, председник Посланичке групе СВМ, члан Одбора за уставна питања и законодавство и Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине, председник Посланичке групе пријатељства са Шпанијом.
Од 3. јуна 2016., у петом мандату је народни посланик, председник Посланичке групе Савез војвођанских Мађара - Партија за демократско деловање, па Посланичке групе СВМ, члан Одбора за уставна питања и законодавство и Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине, председник Посланичке групе пријатељства са Шпанијом.
Од 3. августа 2020., у шестом мандату је народни посланик, председник Посланичке групе Савез војвођанских Мађара.
Од 21. августа 2020. је председник Скупштине града Суботице.
Од септембра 2014. до октобра 2018. године био је асистент на Правном факултету за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду (предмети: Уставно право; Увод у право).
Од новембра 2018. је доцент за Јавноправну, односно за Општу и теоријску ужу научну област на Правном факултету за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду (предавач из Уставног права и из Увода у право).
Ожењен је, отац једног сина.