Суботица
ПОЗОРИШТЕ Kosztolányi Dezső

Adresa

Позориште "Kosztolányi Dezső"
Трг жртава фашизма 5.
24000 Суботица, Србија

Телефон

+381 24 531-991
+381 24 555-255

E-mail

jegy@kosztolanyi.org

info@kosztolanyi.org

bill@kosztolanyi.org

technika@kosztolanyi.org

 

Суочава, шокира, узбуђуjе, чини те радозналим и зависним. То jе Позориште "Kosztolányi Dezső" већ 21 годину. Позориште се током времена искристалисало као експериментално, тзв. уметничко позориште града, препознатљиво по особеном раду и естетици редитеља Андраша Урбана.

1621p1d2s87aai1t2417udv9r19oa6ck4.jpg

Трупа броjи пет сталних глумаца. Представе се играjу на мађарском jезику, а од 2007 године постоjи и превод на српски. Током протеклих година представе су извођене на разним позоришним фестивалима, не само у региону и у Европи, него и у Азиjи, у Jужноj Америци; 2011 године у Индиjи, а 2012 године у Бразилу.

Стални jе гост наjважниjих позоришних фестивала како у Србиjи, тако и у Мађарскоj, и на разним позоришним догађаjима у региону. У овом позоришту суштина jе првенствено на савременом студиjском раду коjи се органски везуjе за реалност како локалног, тако и глобалног живота. Представе у изведби овог позоришта доказ су да и експериментални комади могу да буду део позоришног меjнстрима, а да истовремено, по уметничким стандардима, заузму истакнуто место у региону.

У име различитости од 2006 године "саобраћа" Десиреов Трамваj, што jе jедан jединствени, целогодишњи програм, чиjи jе циљ да упозна воjвођанску публику са уметницима и ауторима коjи у оквиру сопствене уметности изводе експерименталне, узбудљиве, и квалитетне продукциjе на позоришноj палети. Од 2009 године позориште има своj регионални, међународни, савремени позоришни фестивал, Десире Централ Статион, коjим jе изборио важну позициjу у културном животу овог региона.