Суботица
Начелник градске управе

7671_1.jpg

Марија Ушумовић Давчик

начелник Градске управе

 

 

Биографија

Лични подаци

Рођена 31.03.1974. у Суботици

Подаци о стручној спреми:
Основну школу и Гимназију завршила у Суботици.
Дипломирала 2000. године  на Правном факултету у Новом Сад и стекла стручни назив дипломирани правник
Мастер академске студије На Правном Факултету у Новом Саду завршила 2012. године и стекла академски назив – мастер правник
Положила правосудни испит 2003. године
Радно искуство:
У Општинском суду на пословима судијског приправника радила у периду од 01.09.2000.године до 14.05.2003.године,
У Јавном предузећу „ Завод за урбанизам,изградњу и уређивање Општине Суботица“ на пословима радног места Правник за стамбене послове и пословима радног места Руководилац службе правних и општих послова у периоду од 15.05.2003. године до 29.07.2005. године,
У Јавном предузећу „Дирекција за изградњу Општине Суботица“ на пословима радног места Руководилац службе правних и општих послова у периоду од 30.07.2005.године до 11.07.2008.године,
Начелник Градске управе Града Суботице од 12.07.2008. године до 16.06.2015. године,
У Јавном предузећу „Дирекција за изградњу Града Суботице“ на пословима Руководилац Ресора правних и општих послова у периоду од 17.06.2015.године до 10.07.2016.године,и
Начелник Градске управе Града Суботице од 11.јула 2016. Године
Познавање језика:
Енглески језик – напредни ниво
Мађарски језик – средњи ниво