Суботица
Кабинет градоначелника

Кабинет градоначелнка
Маја Тоскић, шеф кабинета
Мејл:maja.toskic@subotica.rs
Тел.:+381 24 636 105