Суботица
Фондација за омладинску културу ДАНИЛО КИШ

ФОНДАЦИJА ЗА ОМЛАДИНСКУ КУЛТУРУ И СТВАРАЛАШТВО ДАНИЛО КИШ
Адреса: Парк Ференца Раjхла 12/а (зграда бившег биоскопа Jадран, степенице лево)
Телефон: 024/523-566
E-mail: office@danilokis.rs
Website: www.danilokis.rs

 

hand.png

 

 

 

У недостатку континуиране бриге о култури и животу омладинске друштвене групе у Суботици, 2005. године формирана jе Фондациjа за омладинску културу и стваралаштво “ФОКУС”, коjа од jануара 2012. године носи назив “Данило Киш”. Фондациjа има за циљ обликовање новог културног простора града реализациjом своjих проjеката и финансирањем поjединаца и организациjа  путем конкурса. Низом проjеката из сфере културе, уметности, науке и кроз омладинске акциjе, Фондациjа жели да стару панонску даму, Суботицу, пробуди из равничарске поспаности.

Фондациjа “Данило Киш” jе отворена за све суграђане коjи истински желе богат културни и друштвени живот. Фондациjа jе градска институциjа коjа има за задатак промовисање вредности савременог, интеркултуралног, постмодерног и урбаног друштва. Посебну улогу у формирању таквог културног идентитета нашег града имаjу млади коjи су се о изградњи и усваjању модела културе наjмање питали.

Оснивач и главни донатор jе Скупштина општине Суботица