Суботица
ДЕЧИЈЕ ПОЗОРИШТЕ

Адреса:

Парк Ференца Раjхла 12/а
24000 Суботица

Тел./Фаx:

+ 381 24 555 715

Телефон за резервациjе карата:

+ 381 63 10 777 43

Е-mail:

decjepozoriste.su@mts.rs

Facebook:

https://www.facebook.com/suteatarzadecu/

Директор:

Марта Ароксалаши

 

"Настоjањем управе Соколског друштва у Суботици jе отворено луткарско позориште коjим рукуjе г. Отон Томандл (Отон Томанић), инжињер коjи jе свршио нарочит луткарски течаj у Љубљани. Позориште jе смештено у сутерену незавршеног Народног дома. Jош прошле године управа jе настоjала да оствари ову лепу културну тековину, али услед помањкања материjалних средстава, то jе било немогуће, иако се за то прилично новаца жртвовало."

Овим речима jе 6. децембра 1934. године у листу "Jугословенски дневник" забележен почетак рада луткарског позоришта у Суботици. 

 

Настало jе велико интересовање за представе поготово међу малишанима. На репертоару су били претежно луткарски комади, а улазнице су се продавале по цени од три динара. 

Инжињер Отон Томанић, зачетник луткарске делатности као позоришне форме у Суботици, уjедно се потписивао и као аутор многоброjних представа коjе су чиниле тадашњи репертоар. Ентузиjазам коjи га jе покретао се преточио у врло свестране форме од писања, режирања, креирања лутака, сценографиjе... и већ након само неколико месеци jе то луткарско позориште постало толико популарно међу суботичким малишанима, да jе сала постала претесна за све оне коjи су желели да присуствуjу луткарском догађаjу. 

Први професионални ансамбл jе формиран у сезони 1953/54.година и од тада позориште гради своj пут институциjе коjа данас, своjим професионалним и уметничким дометима спада у сам врх сценског стваралаштва за децу. 1960.године извођењем прве представе као драмске форме „Дечаци Павлове улице“, луткаско позориште мења своj назив у Дечjе позориште-Гyермексзíнхáз изводећи и луткарске и живосценске представе на српском и мађарском jезику пођеднако, односно од 2002.године ова установа културе у свом имену, одлуком Скупштине општине придодаjе и назив Ђечjе казалиште, тиме постаjући jедино позориште у држави коjе ради на три jезика. 

Осим своjе делатности, наше позориште jе основало и Међународни фестивал позоришта за децу jош 1993.године, коjи jе израстао у jедан од наjзначаjниjих фестивала не само региона, већ укупних луткарских уметничких простора. 

Врло укратко, за протеклих скоро осам деценииjа постоjања, Дечjе позориште jе израсло у установу чиjи организациони и уметнички ниво могу да одговоре на наjсложениjа питања савременог театра за децу, тако да смо и сами радо виђени гости на међународноj сцени, од Софиjе, Букурешта, Берлина, Штокхолна, Сан Петерсбурга, Малмеа, Мексико Ситиjа,... као прави амбасадори културе за наjмлађе, наравно никако не запостављаjући ни малишане у наjмањим селима диљем Србиjе, односно Воjводине. 

Постигнути уметнички резултати се одражаваjу и по добиjеним наградама, посебно: "Октобарском наградом" града Суботице, "Искром културе" КПЗ Воjводине, и "Вуковом наградом" КПЗ Србиjе. 

Чудан jе свет, свет дечjег позоришта: овде су чуда jош увек могућа. Ми коjи их сусрећемо из дана у дан, и даље у њих упорно веруjемо.