Суботица
ЦАР ЈОВАН НЕНАД

Био jе самозвани српски цар, владар краткотраjне независне државе на подручjу jужне Панонске низиjе, данашње Воjводине у периоду 1526/27. године. У време угарских превирања и турске наjезде у Бачку 1526. године у Суботици се поjављуjе загонетна личност Jована Ненада.

 

Jovan Nenad.jpg

 

Представљао се као потомак српских и византиjских племића, а Мађари су га прозвали „црним човеком“. Прогласио се за цара и штитио народ од самовоље угарског племства и турских упада. Имао jе своj двор у Суботици и царство у чиjи састав су улазили Бачка, Банат и северни део Срема.  Данас његов споменик заузима централно место на главном Градском тргу.