Суботица
ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ

ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ СУБОТИЦА
Трг цара Jована Ненада 15
24000 Суботица, Србиjа
Тел: 024/554-600
Fax: 024/553-116
Web: www.openunsubotica.rs
mail: board@openunsubotica.rs

 

Screenshot 2019-11-04 at 23.23.32.png

 

 

 

Отворени универзитет Суботица jе лидер у областима (не)формалног образовања и манифестационе културе у Србиjи, коjи већ преко пола века, са великим успехом, промовише и развиjа концепт доживотног учења и унапређуjе квалитет културног живота у граду и региону.

С друге стране, ова институциjа jе и развоjно-истраживачки центар коjи већ децениjама даjе значаjне доприносе развоjу града, региона и државе. 
Коначно, Отворени универзитет jе и наjтиражниjи издавач литературе на мађарском jезику у Србиjи.

Своjе пословање базирамо у 5 области:
1. доживотно учење 
2. организациjа културних манифестациjа
3. истраживање и развоj
4. проjект менаџмент 
5. издаваштво