Суботица
Област пољопривреде

8041_hajnalka_bongnar_pastor.jpg

Хајналка Богнар Пастор

члан Градског већа
задужена за област пољопривреде

Мејл: gvpoljoprivreda@subotica.rs

 

Биографија

Језици:

- Српски, енглески, (средњи ниво) италијански (почетни ниво), мађарски (матерни језик)

Радно искуство:
1998-2001.

  • Референт заштите биљака
    “Агрокомбинат“ Суботица а.д.Суботица, Верушић 58

2001-2007.

  • Заштитар биља
    “Витаммин” а.д.Хоргош, Сегедински пут 43.

2007-2019.

  • Сарадник за заштиту биља 
    ”Агрозавод” а.д. Суботица-касније “ПСС Суботица” а.д.Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15/3

 

Образовање:
ВСС (VII степен, тј. 300 еспб), Пољопривредни факултет–смер заштита биља и смер производња њивских биљака

Дипл. инж.агрономије–смерзаштитабиља, дипломирала 1997 године
Маст.енг.агрономије-смер производња њивских биљака / производња лековитих, ароматиц̌них и зац̌инских биљака, одбранила мастер рад 2018 године .

Стечена знања:

- лиценцирани саветодавац у пољопривреди
- координатор Прогнозно Извештајне Службе у заштити биља (регионални центар Суботица)