Суботица
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Тимеа Хорват

заменик градоначелника

 
7693_timea_horvat.jpg Мејл: horvat.timea@subotica.rs

Стручна спрема:
Дипл. економиста

Основне студије:
Период: 1998-2004
Стечено знање: VII степен стручне спреме –дипломирани економиста
Смер: Финансије и рачуноводство
Факултет: Универзитет у Новом Саду, Економски Факултет, Суботица

Језици:
Матерњи језик: мађарски
Остала језичка знања: српски (виши степен), енглески (средњи степен)

Професионално ангажовање:
2002-2004. Photo Phocus Суботица
2004-2006. САМ Туристичка Агенција
2006-2007 ЕСШ Боса Милићевић, професор економске групе предмета на мађарском наставном језику,
01.03.2007. Фондација Дом Мађара, Суботица –директор,

Политичко ангажовање:
Чланица СВМ-а од 2008. Године
2009-2014 Председница Женског форума градског одбора СВМ-а,и потпредседница Женског форума СВМ-а
од 2011. до данас Чланица скупштине МЗ Кертварош
од 2012. године Одборница у скупштини града Суботице
од 2014. године потпредседница градског одбора СВМ-а

Семинари и цертификати:
1. Сертификат ЕЦДЛ-а
2. Диплома БФПЕ (Београдски Фонд за политичку изузетност) из области лидерства, лидерских вештина, родне равноправности
3. СКГО (Стална конференција градова и општина)- сертификат о: Децентрализација и функционисање ситема локалне самоуправе у Србији