Суботица
СПИСАК СКУПШТИНСКИХ ОДБОРНИКА

СПИСАК СКУПШТИНСКИХ ОДБОРНИКА

1.    Аксентијевић Ђорђија
2.    Муришић Наташа
3.    Андрић Драган
4.    Бајић Мирко
5.    Бакић Стеван
6.    Башић Маријана
7.    Поповић Беатриса
8.    Бобић Предраг
9.    Брезовски Роланд
10.    Буквић Александра
11.    Бунфорд Тивадар
12.    Васиљевић Соња
13.    Војнић Вељко
14.    Војнић Тунић Јосипа
15.    Вукелић Ђурђица
16.    Вучинић Саша
17.    Голубовић Љиљана
18.    Грубор др Александар
19.    Дер Ференц
20.    Хегедиш Атила
21.    Домонкош Гaбор
22.    Дулић Иван
23.    Дулић Модест
24.    Шуњка Перо
25.    Жигманов Томислав
26.    Дубаић Бранка
27.    Иванковић Јосипа
28.    Илић Сергеја
29.    Јaвор Пaл
30.    Калмaр Жужана
31.    Керекеш Лaслo
32.    Керн Шоја Мариа
33.    Ковач Гaбор
34.    Ковач Ференц
35.    Марјановић Срђан
36.    Маглаи Јенe
37.    Марић Марко
38.    Медаковић Љиљана
39.    Милићевић Никола
40.    Милојевић Мирослав
41.    Милошев Сања
42.    Мишић Драган
43.    Мрвош Милан
44.    Ђокић Мирослав
45.    Нaгел Јaнош
46.    Нађ Немеди Анђелка
47.    Балаша Миклош
48.    Ковачић Даниел
49.    Петров Игор
50.    Петровић Душко
51.    Радевић Бранислав
52.    Радић Гојко
53.    Ранковић Александар
54.    Савић Перица
55.    Самарџић Митар
56.    Симјановски Озрен
57.    Соковић Драгутин
58.    Стевановић Жужана
59.    Хашко Иштван
60.    Дороги Ерика
61.    Хужвaр Јoжеф
62.    Хусак Хоф Илона
63.    Човић Ђорђе
64.    Шебек Роберт
65.    Шоралов Бојан
66.    Шомођи Јанош
67.    Шпановић Марина