Суботица
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ

Весна Хајнал секретар
Mejл: guinspekcija@subotica.rs
Тел: 024/626-943

1. Служба за инспекцијско-надзорне послове

Исаило Атић, шеф службе
Mejл: guinspekcija@subotica.rs
Тел: 024/626-943

2. Комунална полиција - Дежурни телефон: 024/626-988

Рајновић Еветовић Лаура, начелник Комуналне полиције
Mejл: gukomunalnapolicija@subotica.rs
Тел: 024/626-943