Суботица
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОДНОСЕ

Секретаријат за имовинско-правне послове

 

Верица Мишевић, секретар
Mejл: gusefimovinsko@subotica.rs
Teл: 024/626-804
Факс: 024/521-95

1. Служба за имовинско-правне послове,  стамбена питања и грађевинско земљиште

2. Служба за пословне просторе
Емина Вучинић, шеф службе
Mejл: emina.vucinic@subotica.rs
Teл.: 024/626-858

3. Служба за одржавање објеката
Снежана Пејчић, шеф службе
Mejл: snezana.pejcic@subotica.rs
Teл: 024/626-834