Суботица
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Секретаријат за финансије

 

Дубравка Родић, секретар
Мејл: guseffinansije@subotica.rs
Тел: 024/626-773
Faks: 024/626-916

 1. Служба за трезор, буџетско планирање и извештавање,
  Ева Шујић, шеф службе
  Мејл: eva.sujic@subotica.rs
  Тел: 024/626-781
 2. Служба за рачуноводство,
  Сања Цветковић, шеф службе
  Мејл: sanja.cvetkovic@subotica.rs
  Тел: 024/626-778
  Факс: 024/626-916