Суботица
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Секретаријат за друштвене делатности

 

Јасмина Стевановић, секретар
Мејл: gusefdrustvene@subotica.rs
Тел: 024/626-849

1. Служба за културу, основно и средње образовање, студенте, информисање, верске заједнице и остале друштвене организације и избегла и расељена лица,

Јована Јокановић, шеф службе
Мејл: jovana.jokanovic@subotica.rs
Тел: 024/626-884

2. Служба за физичку културу, спорт и омладину, предшколско образовање, здравствену заштиту на примарном нивоу, социјанлу заштиту, хуманитарне органозације и социјалне пројекте,

Корнелија Миросављевић, шеф службе
Мејл: kornelija.mirosavljevic@subotica.rs
Тел: 024/626-884

3. Служба за борачко-инвалидску заштиту и друштвену бригу о деци

Гордана Видаковић, шеф службе
Мејл: gordana.vidakovic@subotica.rs
Тел: 024/626-933