Суботица
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Секретаријат за општу управу и заједничке послове

 

Петар Пантелинац, Секретар 
Мејл: gusefopstauprava@subotica.rs
Тел: 024/636-158

1. Служба за скупштинске послове

Викторија Богар, шеф службе
Мејл:viktorija.bogar@subotica.rs
Тел: 024/626-838

2. Служба за послове кабинета градоначелника

Шеф службе: Сања Шуловић
Мејл: sanja.sulovic@subotica.rs
Тел: 024/636-127

3. Служба за прописе, јавне набавке и опште послове

Тел: 024/636-101, 024/636-103
Факс: 024/557-642

 1. Одсек за прописе,
  Зоран Прћић, руководиоц одсека
  Мејл: zoran.prcic@subotica.rs
  Тел: 024/626-758
 2. Одсек за јавне набавке.
  Валерија Нагел Лами, руководиоц одскека
  Мејл:valeria.lami@subotica.rs
  Тел: 024/636-135

4. Служба за информатику

Шеф службе: Милош Борјан
Мејл: gusefinformatika@subotica.rs
Тел: 024/626-705

5. Служба за општу управу и заједничке послове

Тамара Јевтић Конц, шеф службе
Мејл:tamara.konc@subotica.rs
Тел: 024/626-964

 • Одсек за општу управу,
  Габриела Коза, руководилац одсека
  Мејл:gabriela.koza@subotica.rs
  Тел: 024/626-859
 • Одсек за лична стања грађана,
  Аранка Чајкаш, руководилац одсека
  Мејл: aranka.cajkas@subotica.rs
  Тел: 024/626-796
 • Одсек за месне заједнице,
  Константин Давидовић, руководилац одсека
  Мејл: konstantin.davidovic@subotica.rs
  Тел: 024/626-772
 • Одсек за заједничке послове,
  Атила Такач, руководилац одсека
  Мејл: attila.takacs@subotica.rs
  Тел: 024/524-672
 • Одсек за превоз и одржавање путничких возила,
  Ендре Баба, руководилац одсека
  Тел: 024/641-125