Суботица
СЕКРЕТАРИЈАТ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Секретаријат локалне пореске администрације

 

Небојша Црногорац, секретар
Мејл: lpa@subotica.rs
Тел: 024/626-742
Факс: 024/626-742

 1. Служба за утврђивање, контролу и пореско књиговодство  локалних јавних прихода,
  Лајшић Раденка, шеф службе
  Мејл: radenka.lajsic@subotica.rs
  Teл: 024/626-901

 2. Служба за наплату локалних јавних прихода,
  Тарајић Маријана, шеф службе
  Мејл: marijana.tarajic@subotica.rs
  тел: 024/626-818