Суботица
ПРЕДСЕДНИШТВО

Тивадар Бунфорд

7694_bunford.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

председник Скупштине градa


Мејл: sgpredsednik@subotica.rs
Телефон: (00 381 24) 626-969
Факс: (00 381 24) 626-793

Рођен је 9. новембра 1962. године у Новом Кнежевцу. Основну школу је завршио у родном граду, а средње образовање је стекао у Средњој грађевинској школи у Суботици, смер високоградња, коју је завршио 1981.
Након завршене средње школе уписао се на Грађевински факултет у Суботици где је дипломирао 1989. године као грађевински инжењер.
Студије је наставио уз рад, и 2007. је дипломирао на Универзитету „Educons” смер финансије као дипломирани економ, а 2010. године је стекао звање мастер економије.

Српским и мађарским језиком влада на нивоу матерњег језика, а енглески говори на основном нивоу.

Након завршеног грађевинског факултета радну каријеру је започео у Предузећу за производњу и трговину „Вираг Балаж” у Чантавиру, где се запослио као приправник, а после је радио као руководилац производње и технички директор. Од 1993. до 1998. године обављао је дужност директора предузећа.
Од 1998. до 1999. био је директор Опште земљорадничке задруге у Чантавиру задужен за прераду и трговину, а 1999. је у Суботици основао своју сопствену фирму за производњу и трговину под именом  Буффy - Траде.
Од 2002. године обавља дужност директора суботичке фабрике „Masterplast Yu” која се бави производњом и велепродајом грађевинских материјала.

Ожењен је Бунфорд Розалијом ко је такође мастер економије. Старији син, Оливер је мастер фитопатолог, а млађи син, Алберт студира на првој години правног факултета у Суботици.

Политичка каријера:

Од 1999. је члан Савеза војвођанских Мађара
2004-2012 одборник Скупштине града Суботице
Од 2009. директор Војвођанске фондације за развој „Хало“
Од 2013. члан Управног одбора Привредне коморе Србије
Од 2014. председник Суботичког градског одбора Савеза војвођанских Мађара

Од 2013. члан Управног одбора Привредне коморе Србије

Награде и признања:

 • 2008 – Личност године – награда Yu Eco РТВ
 • 2012 – Награда „Капетан Миша Анастасијевић“ – за израду развојне стратегије – Регионална привредна комора Нови Сад
 • 2012 – „Оскар популарности“ – Личност године – у категорији најпопуларнији руководилац суботичких предузећа
 • 2013 – Limespress  – „Најбољи најбољима“ – један од три најбоља менаџера у Србији
 • 2015 Награда „Genius Loci“  – Савез организација за подршку талентима

 

Вељко Војнић

7694_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заменик председник Скупштине градa

Мејл: veljko.vojnic@subotica.rs
Телефон: (00 381 24) 626-969
Факс: (00 381 24) 626-793

 

РАДНО АНГАЖОВАЊЕ

 • 2016 - траје Заменик председника Савета

Савет Грађевинског факултета у Суботици, Козарачка 2а, Суботица, www.gf.uns.ac.rs
Директно укључен у доношење одлука везаних за функционисање факултета.
Замењује председника Савета у одсуству.
Посао или сектор Високо образовање

 • 2015 - траје Помоћник директора – Технички директор

ПУ Наша Радост, Антона Ашкерца 3, Суботица, www.nasaradost.edu.rs
Организује рад и управља техничким службама.
Организује пословање и контролише извршење генеричких послова.
Планира, организује и надзире све послове везане за грађевинско и инфраструктурно одржавање 56 објеката вртића, централне кухиње и управне зграде у Установи у којој борави око 4000 деце и ради око 500 запослених.
Планира, организује и надзире одржавање свих инсталација, техничке опреме и возног парка. 
Посао или сектор Образовање

 • 2015 - траје Председник Скупштине

Скупштина МЗ Дудова Шума, Арсенија Чарнојевића 22, Суботица, www.subotica.rs
Руководи радом Скупштине која доноси одлуке везане за функционисање МЗ, која броји више од 10.000 становника.
Посао или сектор Јавни

 • 2014 - траје Члан Управног одбора

Фондација - СОС Синагога, Трг Слободе 1, Суботица, www.subotica.rs
Фондација је основана од стране Локалне самоуправе Града Суботице. Одговорна је за реконструкцију и рестаурацију највеће синагоге у Централној Европи, која је власништво Града Суботице.
Посао или сектор Изградња и конструкције

 • 2014 - 2015 Члан градске комисије

Градска комисија за доделу средстава у области јавног информисања, Град Суботица,Трг Слободе 1, Суботица, www.subotica.rs
Комисија доноси предлог Градоначелнику за доделу финансијских средстава из Буџета Града након спроведеног јавног конкурса.
Посао или сектор Јавне финансије

 • 2012 - 2013 Заменик Председника Скупштине

Скупстина Града Суботице, Трг Слободе 1, Суботица, www.subotica.rs
Директно укључен у доношење одлука везаних за управљање Градом Суботица.
Замењује Председника Скупштине у одсуству.
Посао или сектор Јавни

 • 2012 - 2016 Председник и члан Савета

Савета за Буџет и финансије Града Суботице, Скупстина Града Суботице, Трг Слободе 1, Суботица, www.subotica.rs
Доноси закључке и даје сугестије на предлог одлука које треба да донесе Скупштина Града, а које се тичу располагања финансијским средствима.
Посао или сектор Јавне финансије

 • 2012 - траје Одборник

Скупстина Града Суботице, Трг Слободе 1, Суботица, www.subotica.rs
Директно укључен у доношење одлука везаних за управљање Градом Суботица.
Посао или сектор Јавни

 • 2006 - 2013 Директор

Студентски Центар Суботица, Сегендински пут 11, Суботица, www.scsu.org.rs
Лице које заступа Установу и које је одговорно за њено пословање.
Руководи Установом у којој је запослено 120 извршилаца и која пружа услуге смештаја за 830 и услуге исхране за 1600 студената дневно, као и услуге смештаја и исхране трећих лица.
Одговорности укључују пословне планове, имплементацију и реализацију планова, финансијско планирање и планирање расподеле Буџета и остварене добити, доношење одлука, вођење и мотивација запослених у правцу постизања годишњих циљева. 
Посао или сектор Образовање

 • 2005 - 2009 Члан Школског одбора

Политехничка средња школа, Максима Горког 38, Суботица, www.politehnickasu.edu.rs
Директно укључен у доношење одлука везаних за управљање школом.
Посао илир сектор Образовање

 • 2005 - 2009 Члан фонда

Стамбено-пронаталитетни фонд, Град Суботица, Трг Слободе 1, Суботица, www.pronatal.net
Директно укључен у доношење одлука за доделу финансијских средстава у циљу промовисања већег наталитета у Граду Суботици, а након спроведеног јавног конкурса.
Посао или сектор Јавне финансије

 • 2005 - 2009 Члан Управног одбора

ЈП “Водовод и Канализација”, Суботица, www.vodovodsu.rs
Директно укључен у доношење одлука у Јавном предузећу Града Суботице одговорном за водоснабдевање становништва и систем одвођења и пречишћавања отпадних вода.
Посао или сектор Јавни сервис

 • 2000 - 2003 Члан Управног одбора

АДТХУ “Палиц”, Суботица
Директно укључен у доношење одлука везаних за рад акционарског друштва за туризам и угоститељство.
Посао или сектор Туризам и угоститељство

 • 1990 - 2006 Директор

“Монтекс” д.о.о., Крајиских бригада 1, Бацка Паланка
Руковођење деоничарским друштвом за планирање и изградњу стамбених објеката.
Посао или сектор Изградња и конструкције

 • 1987 - 1990 Трговачки заступник за територију АП Војводине

ГП “Криваја”, Завидовици, БиХ
ГП “Криваја” је било предузеће за планирање и изградњу монтажних, префабрикованих кућа.
Посао или сектор Изградња и конструкције

ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКЕ

2013 - траје Индустријски инжењеринг и менаџмент Докторске академске студије
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, www.ftn.uns.ac.rs

2001 - 2006 Мастер грађевински инжењер Мастер академске студије
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Суботица, www.gf.uns.ac.rs
Хидротехнички смер

1982 - 1985 Грађевински инжењер Основне академске студије 
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Суботица, www.gf.uns.ac.rs

ОСТАЛА ЗНАЊА

Матерњи језик Српски

Страни језици РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОР ПИСАЊЕ 
Слушањем Ћитањем Говорна интеракција Говорна продукција 
Енглески Б2 Б2 Б2 Б2 Б2
Сертификат Language Place Нови Сад - Intermediate level, положен испит из енглеског језика на ГФ
Руски Б2 Б2 Б2 Б2 Б2
Изучавање руског језика у основној и средњој школи


Комуникациона вештина Одлчне комуникационе вештине стечене кроз школовање и искуство у јавном наступању и говору о различитим темама у грађевинарству, политици, финансијама, образовању, такође кроз различите функције лидера или менаџера.

Организационе и менаџерске способности Широко искуство у организовању и управљању мањим или већим бројем сарадника у току дуготрајног и успешног бављења менаџерским пословима.

Способности везане са професијом Службеник за јавне набавке – обука


Компјутерске вештине 
▪ Одлично познавање следећих софтверских пакета: Microsoft Office, AutoCad, ArchiCad, WaterCad.
▪ Добро познавање софтверских програмерских језика BASIC i FORTRAN
▪ Поседовање ECDL Certificate - JISA

Остала знања ▪ Високофреквентна електроника, носилац бронзане значке конструктора
▪ Радиотелеграфиста Ц класе
▪ Радиотелепринтериста 2. категорије

Возачка дозвола Б

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Публикације
Асистирао доц. др. Петру Сантрачу у припреми за издавање уџбеника “Збирка задатака из основе механике тла”, Градјевински факултет, Суботица, Катедра за геомеханику, издатог 2001.
Асистирао проф. др. Светозару Стојковићу у припреми за издавање монографије “Одбрана од поплава”, издате 2003. 
Семинари
2006 Финансијски менаџмент у образовању, Институт за економику и финансије, Београд
2007 Управљање финансијама и ресурсима у образовању, Институт за економику и финансије, Београд
2007, 2008, 2011 Пословни тренинг за директоре и менаџере, НИП “Образовни информатор”, Београд
2008 Завршни рачун, финансијски менаџмент и компетиције директора у образовању, Институт за економику и финансије, Београд
2008 Финансирање образовања у Републици Србији, Институт за економику и финансије, Београд 
2008 Осигурање квалитета у образовању и финансирање, Институт за економику и финансије, Београд
2010 Финансије у образовању, Институт за економику и финансије, Београд
2011 Актуелна питања и примена прописа у обрасцима евиденције и исправама у ученичком и студентском стандарду, Институт за економику и финансије, Београд

 

Др Ђула Ладоцки

7694_ladocki.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

секретар Скупштине града

Мејл: sgsekretar@subotica.rs
Телефон: (00 381 24) 626-969
Факс: (00 381 24) 626-793

Лични подаци:

Име и презиме:  др Ђула Ладоцки
Место и датум рођења: Суботица, 25.04.1969.
 
Подаци о стручној спреми:

1993 : Факултет физичке културе у Будимпешти смер професор физичке културе и дипломирани тренер ватерпола
2002 :  Факултет наука у Сегедину смер дипломирани правник
Обе дипломе су нострификоване у Београду.

2005: положен државни стручни испит

Радно искуство:

2014 – 2016: Заменик Начелника градске управе града Суботице
2012 -  2014: Секретар Скупштине града Суботице
2010 – 2012 : Канцеларија Покрајинског омбудсмана у Суботици – самостални стручни сарадник
2008 – 2010 : Члан Градског већа града Суботице задужен за међународну и регионалну сарадњу
2005 - 2008 : Помоћник Покрајинског секретара за рад, запошљавање и равноправност полова
2004 – 2005 : Канцеларија Покрајинског омбудсмана у Суботици – стручни сарадник
2003 – 2004 : Агенција за регионални развој Мост- Hid – правник
2002 – 2003 : Адвокатски приправник

2007 – 2008 : Секретар Изборне комисије Града Суботице
2008 – 2010 : Председник Изборне комисије Града Суботице
2006 – 2016 : Члан Републичке изборне комисије

Познавање језика:

Мађарски, српски и енглески.

Хоби, слободно време:
Активан ватерполиста, и рекреативни хокејаш.