Суботица
ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Срђан Самарџић

10666_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члан Градског већа
задужен за област туризма, инвестиција и међународне сарадње

Мејл: lokalni.razvoj@subotica.rs
Телефон: (00 381 24) 636-112
Факс: (00 381 24) 525-755

РАДНА БИОГРАФИЈА

 • октобар 2016. -данас - Запослен у Градској управи Суботица на месту Секретар Секретаријата за  општу управу и заједничке послове
 • фебруар 2015. - октобар 2016. - Запослен у Градској управи Суботица на месту Секретар Секретаријата за привреду , локални економски   развој и туризам
 • новембар 2014. - фебруар 2015. - Запослен у Градској управи Суботица на месту Извршилац за економске послове у Секретаријату за привреду, лер, туризам
 • новембар 2013. - новембар 2014.- Запослен у Градској управи Суботица на месту Начелник Комуналне полиције
 • октобар 2011. – новембар 2013. - Запослен у Градској управи Града Суботица на месту Шеф службе инспекцијско-надзорних послова.
 • април 2009. - септембар 2011. –  Запослен у Министарству финансија-Управи царина као Управник Царинарнице Суботица и као Руководилац Групе за стратешко планирање у Кабинету Директора Управе Царина.
 • јун 2008. - април 2009. -Запослен у „УНИQА“ осигурање адо Београд на месту Регионални менаџер за регион Север са седиштем у Суботици.
 • јун 2006. -јун 2008. -Овлашћени заступник и посредник у осигурању са лиценцом Народне банке Србије
  - Волонтерски ангажован као асистент на економској групи предмета на Правном  факултету   
  - Интернационалног универзитета са седиштем у Новом Пазару- консултативни центар Суботица.       
  јануар 2005. - јун 2006. - Запослен у „Wиенер Стаедтисцхе“ осигурање адо Београд  Филијала Суботица на месту Менаџер филијале- стручни консултант.
 • мај 2004. - јануар 2005. - Запослен у спољно-трговинском предузећу „ Бимеx“ доо као комерцијалиста.
 • јун 2001. - новембар 2002. - Запослен у Уједињеним Нацијама као преводилац службених језика и службеник у мисији у БиХ.

Образовање:
Економски факултет Универзитета у Новом Саду са седиштем у Суботици;
Средња електротехничка школа МЕССШ у Суботици;
Основна школа у Високом, БиХ.

Остале активности:
Активно коришћење енглеског језика, а познавање француског и мађарског језика.
Дугогодишњи спортиста и спортски радник, Мајстор каратеа и носилац црног појаса 4. Дан, карате инструктор и судија.

Признања:
Добитник повеље „Капетан Миша Анастасијевић“ за 2011. годину у категорији Друштвена одговорност
Добитник захвалнице и плакете Управе Царина Р. Србије за допринос у раду царинске службе.
Добитник „ Светосавске плакете“  2008. године у организацији часописа Ревија 024 за допринос  у развоју спорта у Суботици.
Добитник захвалнице СКДУН - међународне карате федерације.

 

Ујхељи Акош

8041_ujhej.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члан Градског већа
задужен за област привреде

Мејл: ujhelyi.akos@subotica.rs

Стручна спрема
Магистар економских наука Универзитет у Новом Саду, Економски Факултет Суботица Магистрирао 2014. године

Познавање језика:
Српски, мађарски, енглески

Рад на рачунару:
Мicrosoft Office, Microsoft Project, Corel i Adobe  пакети

Профил
Економиста са искуством на руководећим функцијама у јавном сектору. На садашњој позицији стекао вештине у истраживању, показао широка интересовања и стекао радно искуство у анализи, консалтингу и управљању финансијама у јавном сектору. Експертиза у финансијској економији.

Главне обавезе су укључивале стратешко планирање, одређивање политике, финансијски менаџмент, извршне односе са финансијским организацијама и привредним клијентима, преговоре о уговорима, менаџмент и надзор уговора, одабир пројеката и припрема документације оцењивања, припрема тендера за радове итд.

Публикације:
1. Студије изводљивости:
•Пречистачи отпадних вода (ПОВ) :
- Carlsberg Пивара,
- Alltech Fermin Сента,
- Каћ + Будисава, општински ПОВ,
- Суботица, општински ПОВ,
- Темерин, општински ПОВ и
- Лединци + Каменица, општински ПОВ.
•Нова пумпна станица  “Странд”  и ПС “Лиман” у Новом Саду (систем услуживања пијаћом водом).
2. Стратегије:
• A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiája,
• A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájának akcióterve.

Претходно радно искуство:

ДАТУМИ ОПИС
Од јанура 2016 до данас
Председник  Управног Одбора Народног Позоришта – Népszínház – Kazališta Суботица/Szabadka
Од јуна 2012 године до јуна 2016
Покрајински посланик, члан: Одбора за буџет и финансије, Одбора за приватизацију, Одбора за административна и мандатна питања
Скупштина АПВ
Од новембра 2012 године до јануара 2016
Члан Управног Одбора Народног Позоришта –  Népszínház – Kazališta Суботица/Szabadka
Од Априла 2015 до данас
Руководилац Службе плана, анализе и обрачуна зарада
ЈКП “Водовод и канализација” Суботица
Април 2013 – Април 2015
Руководилац ЕОН службе
ЈКП “Водовод и канализација” Суботица
Децембар 2010 - Април 2013
Руководилац службе за односе са потрошачима
ЈКП “Водовод и канализација” Суботица
Јули 2009 - Децембар 2010
Директор ЈКП „Паркинг“ Суботица
Децембар 2008 - јун 2009
Вд Директор
ЈКП „Паркинг“ Суботица
Јануар 2008 - децембар 2008
Виши буџетски службеник
ЈКП “Водовод и канализација” Суботица

Стратешко планирање, одређивање политике, финансијски менаџмент, извршни односи са финансијским организацијама и привредним клијентима, преговори о уговорима, менаџмент и надзор уговора, одабир пројеката и припрема документације оцењивања, припрема тендера за радове, услуге и залихе и извештавање о пројекту,    
Издавање разних докумената везаних за ослобађање од плаћања ПДВ-а и за уређење плаћања царине 

 

Шимон Острогонац

110_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члан Градског већа
задужен за област пољопривреде

Мејл: gvpoljoprivreda@subotica.rs
Телефон: (00 381 24) 636-124
Факс: (00 381 24) 636-116

Радно искуство:
1980-1989.

 • „Пешчара“, Шупљак.

1991-1992.

 • ОШ „Иван Горан Ковачић“ Суботица, професор географије.

1992-1996.

 • Пољопривредни произвођач на породичном имању.

1996-2000.

 • Оснивачки члан Пољопривредне задруге „Прима“ Бачки Виноогради.

2000-2002.

 • Пословодни директор Пољопривредне задруге „Прима“.

2004-2008.

 • Члан ИО Пољопривредне задруге „Прима“.

2008.

 • Председник ИО Пољопривредне задруге „Прима“.

Образовање:
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, смер географија, професор географије.

 

Наташа Алексић

8041_Natasa.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члан Градског већа
задужена за област образовања

Мејл: natasa.aleksic@subotica.rs

Подаци о стручној спреми:
Основну школу ,,Иван Милутиновић”, а потом Гимназију ,,Светозар Марковић” завршила у Суботици. Високу школу струковних студија за образовање васпитача, где је стекла први степен високог образовања, и звање Струковни васпитач за рад са децом са посебним потребама, завршила је 2009. године.
Државни стручни испит положен 2011. године.

Радно искуство:
Радну каријеру започела је у Управи царине, Министарство финансија, на месту административни радник, 2007. године. Од јануара 2008. године запослена као виши референт за остваривање права из здравственог осигурања, матичну евиденцију и послове лекарских комисија, у Одељењу за здравствено осигурање, Одсек за остваривање из здравственог осигурања и матичну евиденцију, у Филијали Републичког фонда за здравствено осигурање за севернобачки округ са средиштем у Суботици.
Политичка каријера:
Од 2004. политички активна, а од 4.12.2014. године, председница Градског одбора Социјалдемократске партије у Суботици.
Едукације и семинари:
- ,,Академија социјалдемократије“, семинар (јун 2014., Београд, септембар 2014., Палић, јун 2015., Палић)
- ,,Форум Власина 2015.”
-,,ГАЈП“, семинар о креирању јавних политика, у организацији НВО
-  ,,Млади лидери“, у организацији Привредне коморе Београд
- ,,Припрема будућих лидера“, семинар, у организацији Хелсиншког одбора за људска права

Познавање језика:
Енглески језик – напредни ниво
Мађарски језик – почетни ниво

Остало:
Мајка Сташе (11 месеци). Возачка дозвола Б категорије.

 

Мирослава Бабић

8041_Babic.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члан Градског већа
задужена за област културе

Мејл: miroslava.babic@subotica.rs

Образовање:

1997.године    Универзитет у Новом Саду, Економски факултет Суботица, смер финансије и рачуноводство, стручно звање дипломирани економиста

1990.године    Виша Пословна школа Београд, одсек за информатику стручно звање – инжењер информатике

Радно искуство:

2006 - 2009.    Allianz osiguranje Берлин

1993 - 2003.    Војвођанска банка а.д. Нови Сад.
2001 - 2003.    Централа Војвођанске банке у Новом Саду, сарадник послова у одељењу
за платни промет са иностранством.
1993 - 2000.    Филијала Суботица
- сарадник у одељењу за извештавање и план,
- послови у динарском и девизном сектору становништва

1991-1993.     Директор продаје и финансијски консултант у фирми “Subotica-Commerce” Суботица

Семинари:

International seminary “Customer credit transfers and liquidity instructions”, “Collections” and “Letter of credit as a menaging instrument in international trading” organised by the S.W.I.F.T. customer education ( march 2003 )


2001. Стручно звање “Ревизор”
2000. Професионално стручно звање “Овлашћени рачуновођа”


Од 2004. године се бави сликарством у атељеу у Берлину
Самосталне изложбе слика у Берлину 2007. и 2008. Године


2018.    Сертификат о управљању Европским фондовима
Успешно завршен програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ предвиђен Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014 – 2020.године

2017 – 2019.    Пројект менаџер у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње
Хрватска Србија
Пројекат „Сецесијска туристичка рута Суботица Осијек“

2017 – 2019.    Пројект менаџер у оквиру Дунавског транснационалног програма
Пројекат „Одржива заштита и промоција наследства АРТ НОУВЕАУ у Дунавском региону“

Дунавски транснационални програм
Пројекат „Rediscover“ - јеврејско наслеђе Дунавског региона

ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска Србија
Пројекат „ColourCoop“ – Разнобојна сарадња

2018 – 2019.    Пројекти у оквиру
Програма Европа за грађане, аплицирање и имплементација пројеката
Kреативна Европа,
Unesco

Страни језици:

 • Енглески језик:        активно знање
 • Немачки језик:        активно знање
 • Мађарски језик:    активно знање
 • Kинески језик:        Сертификат А1
 • Италијански језик:    средњи ниво
 • Француски језик:    пасивно знање

 

Илија Ђукановић

8041_djukan.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члан Градског већа
задужен за област социјалне заштите и здравства

 

Мејл: ilija.djukanovic@subotica.rs

Образовање:
Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду (2003)
Смер: финансије и рачуноводство
Средње образовање: Економска средња школа Суботица
– економски техничар (1993-1997)

Радно искуство
Од јануара 2015 у трговинском предузећу Група Универекспорт Тргопромет АД - КООРДИНАТОР МАЛОПРОДАЈЕ
Од априла 2012 у трговинском предузећу Тргопромет АД – ИНТЕРНИ КОНТРОЛОР ПРЕДУЗЕЋА.
Од августа 2004 у трговинском предузећу Тргопромет АД – ОРГАНИЗАТОР МАРКЕТИНГ СЛУЖБЕ
Од 2015 председник синдикалне организације предузећа Група Универекспорт – Тргопромет, члан покрајинског и републичког одбора синдиката Трговине,

Остало:
Републички фудбалски судија и судија инструктор II категорије - тренутно делегат на Војвођанској фудбалској лиги,
члан струковне организације судија на градском и подручном нивоу (члан Скупштине)
председник Надзорног одбора Градског фудбалског савеза.
ожењен (ћерка 8 година, син 7 година)

 

Немања Симовић

8041_namanja_simovic.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

члан Градског већа
задужен за област спорта и омладине


Mejl: nemanja.simovic@subotica.rs

Радно искуство:
2003.-2005. Комерцијалиста „Синема“ДОО Суботица
2005.-2006. Председник фудбалског клуба „Спартак“ Суботица
2005.-2008. Потпредседник Скупштине - Град Суботица
2008.-2012. Члан градског већа за омладину, спорт и туризам - Град Суботица
2012.-2013. Члан градског већа за спорт - Град Суботица
2014.-2016. Саветник управника Царине Сомбор
2015.-2016. Председник фудбалског клуба „Бачка 1901“ Суботица

Образовање:
-Факултет за физичку културу, спорт и туризам – Нови Сад

Познавање језика:
Енглески језик – добро

Рад са рачунаром:
MS Office – Word, Excel, Power Point, Internet
Diploma ECDL Start Certificate – EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

Остало:
Возачка дозвола Б категорије