Суботица
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Санда Усорац, шеф одељења
Мејл: sanda.usorac@subotica.rs
Тел.: 024/626-970