Стара Пазова
Ревир - Гајић бара

Гаjић бара налази се у улици Камењарева бб у Староj Пазови и представља вештачко водно тело, тачниjе стари коп коjи jе некад служио за експлоатациjу глине и леса за потребе старопазовачке циглане. Назив  „Гаjићка“ добила по старопазовачкоj породици Гаjић коjа jе изградила циглану.  Дужи низ година ниjе у фунциjи, а бара се већ годинама користи као одмориште за пецароше. Обале су делимично обрасле трском и барским растињем. Бара jе порибљена, а околно становништво овде долази на риболов и рекреациjу. Бару водом хране подземне воде из фреатске издани, али и атмосферске воде, мада сам квалитет и ниво воде често осцилира.

 

IMG_8383.jpg

Ревир – Гаjић бара-Стара Пазова


Бара се налази на улазу у Стару Пазову из правца Воjке, са стране аутопута Београд-Загреб, пар стотина метара после спуштања са надвожњака, са леве стране пута, у непосредноj близини циглане у чиjем склопу jе иначе била. Настала jе дугогодишњим ископавањем земље за поменуту циглану, коjа одавно не фунционише. Величине jе одприлике као и већина бара насталих на поменути начин, обухвата 5 хектара земље и 5,8 хектара површине под водом. Овде се налазе заштићене и строго заштићене врсте као што су лабуд грбац (сигнyс олор) и мали вранац (пхалацроцораx пигмеyс).
Када jе циглана престала са радом, бара jе претворена у неку врсту jезерцета на коме jе било могуће пецати углавном бабушку, а у мањоj мери и шарана, лињака, сома, кедера, бандара, штуку и смуђа.Jезеро jе намењено за спортски риболов. Комлексом управља Удружење спортских риболоваца Еко риболов-Стара Пазова.