Стара Пазова
Народна библиотка ”Доситеј Обрадовић”

Прича о Народноj библиотеци „Доситеj Обрадовић“ у Староj Пазови почиње у лето 1878. оснивањем Српске читаонице наjстариjе културне установе у Староj Пазови. Читаоница jе имала задатак да задовољава потребу све броjниjег грађанства за читањем, али и да ствара нове, будуће читаоце. Нешто касниjе, при културно – уметничким друштвима деловаће и друга читалишта од коjих треба поменути два наjзначаjниjа:
Читаоницу Срба занатлиjа и Словачку читаоницу.

 biblioteka.jpg

Читаоница библиотеке Доситеj Обрадовић- Стара Пазова

Књиге на овим просторима делиле су судбину народа, па су читаонице прекидале рад за време два светска рата. Њихову делатност после другог светског рата наставља Месна библиотека, коjа броjи скромних пет хиљада књига, да би 1962. године прерасла у Матичну библиотеку општине. После пресељења у наменски проjектовану зграду у центру Старе Пазове, у jесен 1982.године створени су услови за брже попуњавање фондова и модерниjи рад са корисницима. Библиотека „Доситеj Обрадовић“ у Староj Пазови данас броjи преко 50.000 књига и услужуjе 2.500 уписаних чланова. Заjедно са 8 библиотека по насељима општине чини мрежу коjа располаже са близу 120.000 књига и има више од 6.500 чланова.

Издваjа се библиотека „Петар Петровић Његош“ у Новоj Пазови са 30.000 књига и преко 2.000 уписаних корисника. Библиотека у Староj Пазови има изузетно вредан фонд приручне литературе тзв. референсну збирку. У њоj се налази преко 1.000 скупоцених енциклопедиjа, лексикона, речника и наслова коjи се ретко могу наћи и у много већим библиотекама… Брижљиво прикупљана сабрана дела разних аутора чине опет посебну збирку од 2.500 наслова. Завичаjна збирка окупља на jедном месту дела стваралаца из наше општине, међу коjима има прзнатих имена у књижевности и другим областима рада.

Адреса: Словенски трг бб, Стара Пазова
Телефон: +381 (0)22 310 440, +381 (0)22 310 543
Е-mail: biblido@ptt.rs
URL: www.bibliotekastarapazova.org