Стара Пазова
Магацин Мацура

Магацин „Мацура“ име jе, као и сам музеj, понео по свом власнику Владимиру Мацури. Налази се у Грчкоj улици у Старим Бановцима, а Бановчани су таj простор називали Стари млин. Смештен jе неколико километара узводно од музеjа “Мацура”, пловећи Дунавом од Нових ка Старим Бановцима, односно 25 км друмом од Београда. Магацин jе на адреси Зенит 4.

 

IMG_4539.jpg

Магацин „Мацура“-Стари Бановци

“Овде се некад складиштило жито,
од њега би постало брашно, а потом хлеб.
И људи су били захвални.”

 

IMG_9877.jpg

Магацин „Мацура“-Стари Бановци

Магацин Мацура замишљен jе као место за „архивирање наjразличитиjих уметничлких дела и поступака и за ревизиjу свега што нам се догађало. Некадашњи рудник хлеба постао jе рудник наде”
У Магацину су архивирани документи о уметности и раду групе Горгона– Jосипа Ваниште, Ере Миливоjевића, Гергеља Уркома, Браце Димитриjевића, Косте Богдановића, Марине Абрамовић, Олге Jеврић, Владана Радовановића, Jозефа Боjса…
У овом несвакидашњем галериjском простору поред уметничких поставки и изложби, предвиђени су и разни кутурни перформанси. Томе у прилог сведочи чињеница да су се у Магацину одржале већ две ревиjе моде, наше модне креаторке Драгане Огњеновић, као и представа Никите Миливоjевића.

Реч две о Зенитизму

Љубомир Мицић jе био српски песник, прозни писац, књижевни критичар, глумац и оснивач српског авангардног покрета зенитизам. Наjзначаjниjи сегмент његовог рада представља покретање и уређивање часописа Зенит, месечне интернационалне ревиjе за уметност и културу, коjа излази од фебруара 1921. до априла 1924. у Загребу, потом од 1924. до децембра 1926. у Београду.
Зенитизам представља изворно српски авангардни покрет, коjи jедини успева да пређе границе тадашње Jугославиjе и постане познат и цењен у Европи. Зенит jе био часопис интернационалног карактера, у коме су многи истакнути уметници тог времена обjављивали своjе радове на француском, немачком, холандском, мађарском, есперанту… Посебно су значаjне везе са италиjанским футуристима, пре свега са њиховим идеjним творцем Филипом Томазом Маринетиjем, што говори о афирмативном односу зенитиста према новим техничким и технолошким достигнућима.

За више информациjа посетите саjт:

http://www.muzejmacura.com/index_files/Page385.htm