Стара Пазова
Туризам

IMG_6798.jpg

Зграда месне канцелариjе (1770) у Голубинцима

Зграда Месне заjеднице у Голубинцима налази се у Пазовачкоj улици бр. 1 а подигнута jе у време Воjне границе 1770. године као грађевина за воjне потребе – зграда IX Граничарске регименте. Покривена jе двосливним кровом са таваницама до витловки. Улаз у зграду jе повишен за четири степеника коjи воде до отвореног трема (балкона) украшеног подним мозаиком на ком се налазе два носећа стуба кружног пречника и метална оградица. Обjекат има пет просториjа.

Лит: Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, Студиjа заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде просторног плана општине Стара Пазова, 2013.