Стара Пазова
Туризам

IMG_9720.jpg

Католичка филиjална црква “Пресветог Троjства” у Староj Пазови

Католичка филиjална црква “Пресветог Троjства” налази се у улици Светосавска бр. 4 у Староj Пазови. Камен темељац благословила су велечасна господа Карло Павличић, жупник инђиjски, Фрањо Вуковић, жупник голубиначки и Jосип Галета, жупник новобановачки, а 11. jула 1908. године jе отпочела градња цркве.

 Hotel-Petroviccolor2.jpg

Разгледница из периода градње цркве, прва половина XX века

Сакрални обjекат jе мањих димензиjа. Главни портал на северу jе правоугаоног облика, надвишен троугаоним тимпаноном и фланкиран призиданим пиластрима. Изнад портала у правцу звоника налази се осредњи кружни отвор – окулус. Звоник jе низак и надвишен купастом капом од црног лима, у доњем делу украшен jе са све четири стране засеченим тимпанонима.

 katolicka-crkva-SP-1.jpg

Олтар

За градњу цркве постарао се одбор у саставу: Антун Рупп велепоседник, судиjа Иван Бишкупец потпредседник, Драгутин Рупп секретар, др Виктор Рупп благаjник и одборници Карло Браун, Драгутин Келемрен, Илиjа Леиаерер, Jосип Ловодић, Jохан Винклер и Franja Vittman. Извођење радова преузео jе зидарски маjстор Jосип Цимерман из Новог Сланкамена за 20.210 круна и 87 филира, свота jе почев од 5.8.1885. године сакупљена милодарима жупљана. Висока краљевска влада у Загребу, за време бана Khuena Hödervarya 1888. године, поклонила jе у центру Старе Пазове парцелу од 77 ари католичкоj општини Стара Пазова. Старопазовачки католици подигли су 29.07.1888. године крст на добиjеном земљишту коjи jе истог дана благословио управитељ жупе дозволом Ординариjата.

Споменица о почетку изградње цркве у Староj Пазови положена jе у камен темељац, на свечан начин, уз присутност потписаних 11. jула 1908. године. Импозантна jе била процесиjа коjа jе кренула из дворишта Николе Жажинца кр. кот. предстоjника, а у коjоj jе учествовала сва месна интелигенциjа и коjа се кретала на место где ће бити благослов камен темељац, где се окупило много знатижељника иновераца, евангелика. 

Сам чин благослова обавио jе Карло Павличић инђиjски жупник. Десетог септембра исте године, дозволом бискупа др. Анђелка Воршака, жупник Фрањо Вуковић благословио jе лепи мjеденикриж, коjи jе у његовом присуству потом постављен на торањ новосаграђене цркве у Староj Пазови, а 23. 10. 1909. године благословена су и постављена на торањ три звона. Године 1885. насликана jе уљем на платну икона Свете Троjице.

107873095-1024x768.jpg 

Католичка филиjална црква “Пресветог Троjства” у Староj Пазови

Посвета цркве у Староj Пазови обављена jе у част Пресветом Троjству, 20. фебруара 1910. године. Од тог се дана, сваке недеље, иза младе недеље у месецу, служи света миса у новосаграђеноj и благословеноj цркви Пресветог Троjства у Староj Пазови. У старопазовачкоj филиjалноj Римокатоличкоj цркви свештеничке дужности обављаjа жупник из Голубинаца.

На основу одлуке Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица, римокатоличка црква Пресветог Троjства у Староj Пазови представља евидентирану непокреност.

Литература: 

Jанко Шаго, Хроника Старе Пазове, Нови Сад,1991.

Марка Кљаjића, „Голубинци кроз повjест“, Петроварадин, 1995.

Катарина Вереш, Стара Пазова и свештеници, Стара Пазова, 2005.