Стара Пазова
Центар за културу

Jавна установа Центар за културу Стара Пазова  2010. години обележила jе пуних 50 година свог постоjања. Решењем Народног одбора општине Стара Пазова од 26.децембра 1960. године основан jе Раднички универзитет Стара Пазова, ради задовољавања потреба грађана у области образовања и културе. У складу са одредбама чланова 3. и 4. Закона о jавним службама, Општинско веће општине Стара Пазова jе од 30. jуна 1994. године основало Jавну установу Центар за културу Стара Пазова, коjа jе правни наследник Радничког универзитета Стара Пазова.

IMG_5179.jpg

Центар за културу Стара Пазова

У протеклих готово педесет година Центар за културу Стара Пазова jе остваривао своjе програмске циљеве и задатке на описмењавању грађана, њиховом дошколовавању или преквалификациjи, дистрибуциjи културних добара, организациjи културних манифестациjа, професионалних и аматерских, и доприносио развоjу креативних потенциjала младих и талентованих људи са териториjе општине Стара Пазова. Захваљуjући деловању наjпре Радничког универзитета, а затим и Центра за културу Стара Пазова, готово да нема значаjног имена у култури чиjе стваралаштво ниjе представљено у Староj Пазови, без обзира да ли се ради о музици, драмском стваралаштву или ликовном уметнику.

Исто тако, многи млади људи, данас свршени глумци, продуценти, драматурзи или музичари, своjе прве кораке у области уметности чинили су управо у Центру за културу. Аматерске позоришне представе „Дервиш и смрт“, „Хамлет“, „Жена са таjном“, „Сабирни центар“, рађене самостално или у копродукциjи са старопазовачким удружењима или културно-уметничким друштвима, осваjале су броjне награде и признања широм Србиjе, а своjевремено и на фестивалима бивше СФРJ.

Адреса:Светосавска 27, Стара Пазова  

Контакт телефон: 022 /312-114, 022/ 311-104  

Mail:czkstarapazova@ptt.rs,

centarzakulturu.starapazova@gmail.com  

www.czkstarapazova.com