Стара Пазова
Туризам

Манастир Витовница се налази 13 км североисточно од Петровца, у атару истоименог села. Лежи на реци Витовници, по коjоj jе свакако и име добио, испод самих Хомољских планина.

DSC_0122.JPG

Окружуjе га леп и живописан краj, богат шумом и изворском водом. Саздан jе под самом стеном брда Врањ, а само петнаестак метара jужно од цркве тече Витовница, коjа управо ту излази из клисуре. Повеље о оснивању манастира нема ни у препису, нити постоjи било какав други писани траг о ктитору и времену настанка Витовнице. Сачувано jе само неколико вариjанти предања по коjима jе манастир саградио краљ Милутин после победе над бугарским феудалцима Дрманом и Куделином око 1290. године. а стени, коjа се уздиже изнад манастира, по предању, била jе мала црквица (капела) чиjи се остаци jош познаjу. На истоj стени, поред некадашње капеле, постоjи и дивна омања пећина. Предање говори да су се у њоj, jош далеко пре постанка манастира Витовнице, подвизавали монаси и мала црквица на камену служила им jе за богослужење.

У архитектонском погледу, црква манастира jе зидана у српско – византиjском стилу, од камена са мало опеке. У основи цркве jе крст, са израженом олтарском и певничким аспидама. На дозиданоj припрати уздиже се четворострани звоник са лименим кровом. У њему су звона. Спољашност цркве jе jедноставна. Са равних површина зидова, већим делом, сада jе скинут малтер, те се jасно оцртава, не само квалитет и врста грађевинског материjала од кога jе црква зидана, већ су постала jасна и очевидна и два последња дозиђивања припрата на првобитну цркву. Са северне и jужне стране су по три jедноставна прозора. До недавно кров цркве jе био покривен црепом, сада jе заузимањем Завода за заштиту споменика културе из Смедерева, покривен оловом, а звонара плехом. Над средњим делом, бродом цркве, уздиже се осмострано кубе коjе се ослања на стубове, са осам узаних високих прозора.

Унутрашњост цркве дели се на олтар, наос, брод цркве и две припрате, од коjих jе jедна првобитна, а друга дозидана 1856. године и две певничке апсиде. Олтар jе мали, богато украшен живописом, са незнатним траговима старог живописа, можда из доба подизања манастира. Камена плоча, коjа стоjи на стубу, у средини олтара, скромно пресвучена, представља часну трпезу, свети престо. У средњем делу храма постоjи гроб jедног анонимног монаха Синаита. Безимени преподобни Синаит сахрањен jе на северноj страни средњег дела цркве. Данас jе таj гроб празан. Мештани му прибегаваjу као лековитом. (Свети српски православни манастир Витовница, Jеромонах Лазар Ранковић, 2002. година)

Свети Тадеj Витовнички постављен jе за игумана Витовнице 1962 године. Упокоjио се 2003. Године. Од стране верника препознат jе као савремени светитељ, а његов гроб у Витовници место jе окупљања великог броjа људи.