Стара Пазова
Туризам

IMG_2474.jpgХрам Светог пророка Илиjе у Староj Пазови

Наjстариjи запис о православноj цркви у Староj Пазови потиче из 1775. године, а налази се у инвентару, коjи jе сачињен по налогу митрополита Вићентиjа Jовановића и потписан од Моjсеjа Поповића jеромонаха крушедолског. Из њега се сазнаjе какав jе био намештаj и унутрашње уређење цркве. О времену настанка, месту као и спољашњем изгледу тадашње цркве нема података пошто су прве стране записника оштећене. Зна се да jе црква поправљена 1782. године. Међутим потпуниjи запис о староj цркви налази се у протоколу Описаниjе инвентариjума шанца Пазухе на повељениjе блаж. поч. Стевана Стратимировића архиепископа и митрополита од 18. маjа 1791. године, а писао га jе црквено словенским jезиком тадашњи парох Лазар Серданов. Стоjи да jе црква грађена од набиjане земље у дужи са олтаром 9 хвата и 1 шух ширине 3 ½ хвата, висина до крова 1 ½ хвата, свод jе од чамових дасака, црква jе патосана печеном циглом, над олтаром jе крст од плеха, црква jе покривена узбиjатим рогозом. Врата су двоjна, у мушкоj припрати jедна са северне стране и у женскоj припрати jедна са западне стране. Порта jе била ограђена храстовим летвама и траjала jе све до 1801. године. Jедно дуже време црква jе била без ограде али jе опет подигнута 1838 – 1840. године.

 8.jpg

Храм Светог пророка Илиjе у Староj Пазови (прва половина XX века)

Трапеза jе зидана од цигле на jедном стубу, а на њоj jе био антиминс освећен од митрополита Павла Ненадовића 16. jула 1760. године. Проскомидиjа и умиваоница такође jе од печене цигле узидана. Ни оваj горњи запис не говори нам када jе стара црква сазидана, а према усменом предању ниjе била на истом месту где и садашња него источно од данашњег олтара. Црква тада ниjе имала jош велика звона него два мања од 140 и 90 фунти а нису била су смештена на црквеном звонику него на звонари од балвана у североисточном углу данашње порте са школске стране. Да jе црква постоjала и пре овог инвентара из 1791. године доказуjе нам инвентар из 1775. године као и наведене белешке у служебнику из 1764. године. О томе да ли jе пре ове цркве постоjала нека друга jош стариjа, где jе у први мах село било насељено нема усмених нити писаних трагова. У књизи “Зборник проповеди” из 1797. године стоjи да jе црква била покривена узбиjеним рогозом али jе наjвероватниjе те исте године била поново покривена али црепом.

 IMG_2516.jpg

Храм Светог пророка Илиjе у Староj Пазови

Данашња Српска православна црква Светог пророка Илиjе (2. август) у Староj Пазови jе репрезентативна, монументална неокласицистичка грађевина подигнута 1828. године. Налази се у улици Вука Караџића бр. 1 и представља сакрални обjекат коjи спада у групу евидентираних непокрености од стране Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица. По типу jе jеднобродна црква са олтарском апсидом на источноj страни и звоником са отвореном лантерном коjи се издиже изнад западног прочеља. Вертикалност храма наглашаваjу плитки пиластри коjи деле храм на по четири поља са сваке стране, унутар коjих се налази по jедан правоугаони прозор. Сви прозори су уоквирени геометриjском малтерском пластиком. Улазни портал jе фланкиран пиластрима изнад коjих jе профилисани тимпанон. Десно и лево се налазе полукружне нише у коjима су представљени ликови: Исус Христ (прилажу храму Коло српских сестара, 1929. године) и Св. пророк Илиjа (прилажу храму Петар и Софиjа Чортан, 1929. године).

 IMG_0935.jpg

Улазни портал

Када jе стара црква срушена не зна се. О зидању нове садашње цркве Светог пророка Илиjе има запис на “Зборнику проповеди” писан руком тадашњег пароха Живоjина Свирачевића од 18. jануара 1829. године. Зидање jе почело 25. априла 1827. године, крст на торањ jе подигнут 3. jуна 1828. године. Пресељење у нову цркву jе извршено 18. новембра 1828. године. Нема записа о томе ко jе цркву осветио. На основу монографиjе пароха Симеона Араницког “Парохиjа у Староj Пазови краjем године 1911.”, сазнаjемо следеће: трапеза коjа jе зидана сразмерна jе олтару, доста велика, али ниjе троносана. Црква са звоником зидана jе од тврдог материjала циглом врло темељно. Спољна дужина цркве jе 13 хв (24 м и 64цм), изнутра 10 хв, споља широка 5 хв 5 шуха а изнутра 4 хв и 2 шуха. Висина споља 5 хв и изнутра 5 1/2 хв. 

Торањ - Звоник jе висок до сата 22 м а од сата до крста 3 м, укупно 25 м. У почетку висок торањ ниjе био такав него jе био железни крст постављен на кули, коjа jе била покривена дашчицама – шиндром у висини од 3 м све до 1862. године кад jе таj крст 1907. године скинут и узидан чело олтара. Црква jе до 1835. године имала само 2 звона ( из периода старе цркве) а треће jе купљено 9. фебруара исте године, тежине 688 фунти али jе велико и средње звоно преливено 1840. године вероватно због лошег звука. На Ивандан 17. jула 1900. године Стару Пазову jе задесило велико невреме коjе jе оштетило и сам торањ. Тако jе 19. jула 1907.године подигнут нови на 4 стуба са новом грађом, покривен бакром, заштићен громобраном, са златним крстом и златном jабуком. Те исте година 23. jула купљена су и два нова звона од стране штедионице велепоседника Николе Петровића. На звонима се налазе ликови Светог Пророка Илиjе и Св. Атанасиjа. Звона су ливена код Антона Новотниjа у Темишвару тежине 578 кг и 69 1/2кг. Укупна висина данашње цркве jе 37 метара. Сат jе постављен на кулу 1895. године, био израђен у Земуну у радњи П. Пантелића, а добротвор jе био Михаило Клипа ратар из Старе Пазове. Црква има 12 повеликих прозора и то 3 у олтару, 2 над певницама, по 2 у мушкоj и женскоj цркви и 3 на кули осим тога 4 прозора на звонику са дрвеним жалузинама. Посебне заслуге за зидање цркве имао jе угледни трговац Jанко Петровић коjи jе по причању руководио пословима око изградње а био jе деда чувеног велепоседника Николе Петровића.

Иконостас по запису пароха Павла Трумића постављен jе 23. jуна 1839. године а 24. jе освећен. Изграђен jе од дрвета а израдио га jе Бидхауер (име нечитко) житељ новосадски и коштао jе jе 1000 сребра. Данашњи иконостас jе урађен 1861. године од дрвета. Дрворезбариjу и осликавање иконостаса jе извео Петар Чортановић, а израду jе финансирао Петар Петровић велики трговац и стриц велепоседника Николе Петровића. Распоред икона jе следећи: на врху jе крст са Христовим распећем, испод њега jе мања икона скидање Спаситеља с крста, с леве стране у виду трокута свака поjединачно Света Богородица, апостол Петар и пророк Моjсеj, с десна исто тако Свети Jован Богослов, апостол Павле и пророк Илиjа. Испод тога у средњем реду с лева Рожденство Христово, Сретениjе, у средини Воскресениjе до њега с десна Вознесениjе и Силазак Светог Духа. У доњем реду су престолне иконе: с десна Спаситељ, с лева Богородица. На царским дверима у врху jе дрвен позлаћен крст а доле Благовести, на jужним арханђео Михаил, а на северним архиђакон Стеван. Над архиjереjским столом лик просветитеља Саве а преко од њега трон храмовног патрона Светог Илиjе. Пред оба трона с десне и леве стране има по 3 дрвене степенице. Од унутрашњег инвентара црква jе према извештаjу Симеона Араницког 1911. године имала 2 путира, 5 чирака за престо, 2 кадионице, петохљебницу, сасуд за свето миро и дарохраницу, антиминс и плаштаницу, одежде, књиге, литиjе, целиваjуће иконе и важниjе записе.Већа интервенциjа на храму извршена jе 1929. године, када су постављени витражи, док jе живопис извео А. Кузминац, “декоративни молер и позлатар” из Шапца.

 IMG_0950.jpg

Храм Светог пророка Илиjе — Стара Пазова

Осим тога у цркви има 2 певнице и у њима по 5 столова са обе стране. Са десна стране за мушкарце било 41 сто осим патриjарховог а на левоj женскоj страни било jе 26 столова. Данас су уместо ових столова постављени нови. На кору се десне стране на зиду налази се лик Светог Саве и Светог Николаjа а с лево jе цар Константин и царица Jелена. По причи старих мештана ове ликове и иконе на иконостасу 1894. године поправљао jе Паjа Jанковић самоуки сликар, отац Николе Jанковића управитеља пазовачке банке. Порта jе имала дрвену ограду све то 1890. године када jе постављена нова ограда од гвоздених шипки и зиданих стубова.У храму се налазе мошти светих новомученика Jасеновачких из манастира Jасеновац. У средини са северне стране направљена су велика гвоздена врата са позлаћеним крстом и биле су две лампе, а све jе то израдио предузимач Ђорђе Галовић из Новог Сада. Међутим ограда са jужне стране озидана jе 1897. године а тек 1911. године постављене су шипке од гвожђа. Поред новиjег споменика, посвећеног погинулим у ратовима деведесетих година XX века, на западноj страни на улазу у храм налази се и гроб протоjереjа – ставрофора Симеона Араницког, из 1946. године. У порти са источне стране налазе се три гробна места: у првом jе сахрањен Сима Матеjев 1786. године (вероватно трговац), у другом jе сахрањен свештеник Павле Димитриjевић и његова супруга Jулиjана 1818. године и у трећем jе сахрањен дугогодишњи парох Живоjин Свирачевић 1833. године. По предању између гроба Симе Матеjева и пароха Свирачевића некад jе била стара црква. Према записима свештеника Стевана Шимића црква jе 1894. године поново обновљена и подигнут jе нови кор. августа 1908. године црква jе темељно поправљена споља. Црквена општина jе за парохиjски дом купила кућу 22. децембара 1868. године, од пароха Трумића. Зграда jе на истом месту где се налази и данас. Први пут jе преправљана 1872. године, а 1884. године на истом месту из темеља jе подигнут нови парохиjски дом. Поправљен jе 1900. и 1905. године. У храму се чуваjу и jош увек користе богослужбене књиге штампане током XВИИИ и XИX века. Пространи Светосавски дом, над коjим су два стана за свештенике, сазидао jе прота Пантелиjа Павловић.

 

Храм Светог пророка Илиjе — Стара Пазова

Литература:
Симеон Араницки “Православна парохиjа у Староj Пазови краjем године 1911.”, Сремски Карловци, 1912.
Срђан Ерцеган, Споменица владичанства сремског, Сремски Карловци, 2014.
Текст о цркви Светог пророка Илиjе у Староj Пазови jе из непубликованог материjала Завода за заштиту споменика културе, Сремска Митровица