Стара Пазова
Туризам

Подигнута jе у периоду од 1873. до 1875.године у центру варошице. Изведена jе у духу романтичарског историцизма. У основи jе jеднобродна грађевина са олтарском и бочним апсидама и звоником.

Crkva-Svete-Trojice.jpg

Просторно jе подељена на олтар, наос и припрату са галериjом, над коjом jе изведен звоник. На фасадама су у обради наглашени портали као и прозорски отвори у виду монофора и окулуса коjи су оивичени правилно поређаним комадима црвене опеке.

Crkva-Svete-Trojice-1.jpg

Посебна пажња посвећена jе обради западне фасаде.