Смедерево
Туризам

Мали Радинци: Благе падине фрушкогорских брежуљака удомиле су под своје скуте живописно село Мали Радинци, које се помиње давне 1702. као насељено место. Нема података како је настао назив Мали Радинци, међутим, има назнака да би оно могло бити везано за радне обавезе првих мештана према тадашњем власталинству, а да је префикс Мали дат да би се направила разлика у односу на Велике Радинце.

Mali Radinci Crkva.JPG

Валовито земљиште, села изграђеног на споју два дола Радиначког и Дубоког, погодно је за земљорадњу, а друго најмање насељено место у румској општини познато је и по сточарству, посебно свињарству.

Mali Radinci (2) copy.JPG