Смедерево
Туризам

Негде око 1477. године на овом простору забележено је насеље Худровц које би могло бити претеча данашњег насеља. Садашњи Хртковци помињу тек 1714. године , као српско насеље, а 1741. године у село долазе Клименти капетана Деде, а крајем XVIII. века, досељавају се Хрвати из околине Удбине, а сто година касније долазе и Немци. Депопулацију, започету након краја Другог светског рата, ублажио је долазак колонистичких породица.

 

Rimski dani u Hrtkovcima copy.JPG

Веза Гомолаве и Хртковаца је нераскидива. Уз обалу Саве, тик уз насеље из млађег неолита данас се одржавају „Римски дани" - наставак староримског фестивала „Ludi Romani“ који је за циљ имао прославу завршетка родне године.

Pogled na Savu sa Gomolave Mile Vajagic copy.JPG

Фестивал је слављен у добром расположењу и уз обиље лепе музике, хране и пића. Данас организатори фестивала, у први план истичу лепоту шароликости народа који живе на овим просторима, са жељом да једнога дана Гомолава, која нам је остављена од давнина и која је једно од најстаријих налазишта праисторијске археологије, засија у свом пуном сјају.