Рума
Заменик председника општине

Заменик председника општине - Марија Стојчевић - мастер технике и информатике

MStojcevic.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марија Стојчевић је рођена дана 19.06.1982. године у Сремској Митровици. Основну школу и Гимназију је завршила у Руми. Дипломирала је 2009. године на Педагошком факултету у Сомбору. 2012. године уписала мастер студије на Факултету техничких наука у Чачку. Од септембра 2009. године је предавала математику. Од септембра 2014. године је запослена као професор разредне наставе у Основној школи "Небојша Јерковић" у Буђановцима. 2015. године стекла звање мастер технике и информатике.

Од фебруара 2014. године је одборник у Скупштини Општине Рума.

e-mail: zampredopruma@ruma.rs