Рума
ВОДОВОД РУМА

Контакт телефон: 381 22 479 622
Факс: 381 22 478 144
Званична интернет презентација: www.vodovod-ruma.co.rs

Е маил: office@vodovod-ruma.co.rs

Матични број: 8099545
ПИБ: 101341282

Жиро рачун: 355-1001738-71

 

Screenshot 2019-11-21 at 23.28.56.png

"Водовод" Рума је комунално предузеће које је основала Скупштина  општине Рума са циљем да обавља послове на производњи и дистрибуцији воде и сакупљању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода.

Предузеће је основано 1971.године као радна јединица у оквиру предузећа "Румаплан", а 1972. године као самостални субјекат, да би кроз разне трансформације 2001. године постало јавно предузеће.

"Водовод" Рума је сертификован 14.11.2013. године од стране StandCert d.o.o из Београда према стандарду ISO 9001:2008 и HACCP систему.