Рума
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Скупштина општине

Председник Скупштине општине - Стеван Ковачевић 
Заменик председника  Скупштине општине - Владимир Малетић
Секретар Скупштине општине - Сандра Кукић