Рума
Туризам

Железничка станица Стара Пазова представља jедан од наjвећих пружних чворова и раскршћа у окружењу, кроз коjи jе први воз прошао jош 1873. године. Прва зграда железничке станице jе подигнута jе 1883. године и представљала jе jедну од наjлепших грађевина на магистрали Ориjент експреса Париз-Цариград. Непосредно уз станичну зграду jе нешто касниjе, вероватно између два светска рата, подигнута и „ресторациjа“ и на таj начин jе заокружена ова складна архитектонска целина.

 Zeleznicka-stanica1.jpg

Зграда старе железничке станице, Стара Пазова, прва половина 20. века

Данашња станична зграда (прва половина XX века) jе изведена као типска jедноспратница са наглашеним средишњим ризалитетом, надвишеним троугаоним тимпаноном. Сви углови на обjекту су били наглашени карактеристичним рустично обрађеним каменим кавдерима. На обjекту су, са стране окренуте према станици, постоjала  четири улаза. Испред обjекта jе првобитно био изведен застакљени трем наткривен jедноводном надстрешницом.

Обjекат железничке станице подигнут jе као типичан пример утилитарних обjеката ове врсте, изграђен у маниру и са карактеристичним елементима композициjе и декорациjе, представља jедан од очуваних и ретких примера станичних обjеката из тог периода.

Лит: Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, Услови и мере заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде плана генералне регулациjе насеља Стара Пазова,  Сремска Митровица 2014.